Mimo że sam Kafka zamierzał nazwać ją Zaginiony, to po śmierci pisarza ukazywała się właściwie wyłącznie jako Ameryka. Po 90 latach od premiery słynna powieść powraca pod prawidłowym tytułem. Właśnie trafia do księgarni.

Pierwsza i – jak wszystkie pozostałe – nieukończona powieść Franza Kafki za jego życia ukazała się tylko w części. W 1913 roku Kurt Wolff wydrukował pierwszy rozdział pt. Palacz. Całość opublikowano dopiero w 1927 roku. To wtedy Max Brod, przyjaciel i wydawca pisarza, nadał nazwę pierwszej części „trylogii samotności” (do której wchodzą także Proces i Zamek). Jak się okazało, niezgodnie z intencjami autora. O prawidłowym tytule – Zaginionym – pisze sam Kafka w Dziennikach i korespondencji.

Po 90 latach od premiery Ameryki Wydawnictwo Lokator postanowiło wydać książkę pod właściwym tytułem. Zaginiony, który właśnie trafia do księgarń, ukaże się w znanym już przekładzie Juliusza Kydryńskiego oraz z nowym posłowiem Grzegorza Jankowicza, który pracował także nad redakcją książki.

Zaginiony – cytując samego Kafkę – to historia chłopca zdanego tylko na siebie samego, którego nie powinno się niepotrzebnie dręczyć, bo o to już postara się dostatecznie reszta świata. Powieść opowiada o losach nastolatka, Karla Rossmanna, który w wyniku skandalu obyczajowego musi opuścić swój dom, kraj, a nawet kontynent. Kafka wysyła go do Ameryki. Tam jest zdany tylko na siebie.

Źródło: lokatormedia.pl