W środę 28 lutego prezydent Andrzej Duda zaproponował czytelnikom Antologię Niepodległości. Jakie tytuły znalazły się na liście lektur polecanych przez głowę państwa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości?

Lista 44 utworów wchodzących w skład Antologii Niepodległości:

 • Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8.
 • Anonim, Bogurodzica.
 • Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 • Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 •  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki[fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 • Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 • Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 • Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
 • Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
 • Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 • Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 • Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
 • Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 • Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
 • Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
 • Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadków
  w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r.
  , Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego;
  fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 • Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 • Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 • Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 • Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 • Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 • Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 • Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
 • Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 • Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 • Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 • Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 • Jan Lechoń, Piłsudski.
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego
  do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 • Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 • Czesław Miłosz, W Warszawie.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
 • Anonim, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 • Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 • Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 • Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 • Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].