W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca PATRIMONIUM – największy w historii kultury polskiej projekt digitalizacji i udostępnienia online ponad miliona najcenniejszych, często unikatowych obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.

Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwali na ich nieograniczone wykorzystanie w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych, a także komercyjnych. Procesowi digitalizacji zostaną poddane dokumenty pochodzące ze zbiorów kartograficznych, muzycznych, ikonograficznych, jak również czasopisma, druki ulotne, rękopisy, stare druki oraz książki z XIX i XX w. Przeprowadzona digitalizacja obejmie łącznie ponad milion obiektów: 652 tysięcy z zasobów Biblioteki Narodowej oraz 348 tysięcy ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Dzięki projektowi wszystkie te dzieła będą dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

Projekt zostanie uroczyście zainaugurowany w piątek 14 lipca o godz. 18 w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) konferencją z udziałem m.in. dyrektorów obu uczestniczących Bibliotek, dr. Tomasza Makowskiego i prof. Zdzisława Pietrzyka, którzy zaprezentują jego główne cele i założenia.

Podczas inauguracji projektu odbędzie się także koncert kierowanego przez Adama Struga zespołu Monodia Polska. Muzycy zaśpiewają kilka najstarszych polskich utworów średniowiecznych. Wśród nich znajdzie się Bogurodzica – najdawniejsza zachowana pieśń religijna w języku polskim. Najwcześniejszym jej zapisem jest dwustrofowa wersja zachowana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z ok. 1407 r. W rękopisie niemal pół wieku późniejszym, znajdującym się w Bibliotece Narodowej, utwór został rozbudowany do dziewiętnastu zwrotek. Podczas koncertu wykonane zostaną obie wersje Bogurodzicy.

Konferencji i koncertowi towarzyszyć będzie pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Poza bezcennym, pochodzącym z XV w. rękopisem Bogurodzicy będzie można zobaczyć także manuskrypty zawierające pozostałe pieśni wykonywane podczas koncertu: „Radości wam powiedam” oraz „Krystus z martwych wstał jest”.

Projekt będzie kosztował prawie 100 mln złotych (99 984 329,00 zł), z czego ponad 83 mln na jego realizację pochodzą z dofinansowania Unii Europejskiej.

Źródło: informacja prasowa