Po trzynastu latach wydawnictwo Iskry wznawia obszerny zbiór poezji Brunona Jasieńskiego, zawierający m.in. wiersze z tomu But w butonierce. Jeszcze w kwietniu książka trafi do księgarń.

But w butonierce i inne wiersze to obszerna prezentacja twórczości, która przyniosła autorowi miano skandalisty, pornografa, krzywdziciela narodowej kultury, a nawet „apostoła zboczeń” i „fanatyka ludożerstwa”. Choć przez dziesięciolecia poezja Jasieńskiego straciła wiele ze swej wywrotowej mocy, wciąż pozostaje oryginalną i wartościową propozycją literacką.

Jasieński autor na stałe zapisał się w historii literatury nie tylko jako futurysta-prowokator, lecz również jako twórca śmiałych, tętniących młodzieńczą energią erotyków, poruszających poematów rewolucyjnych oraz efektownych, karkołomnych i zaskakujących rymów. Jako jeden z ojców założycieli polskiego futuryzmu był autorem głównych manifestów w ,,Jednodńiuwce futurystuw” z 1921 r. (Do narodu polskiego manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życiaManifest w sprawie poezji futurystycznej) oraz współtwórcą głośnej jednodniówki Nuż w bżuhu.

Zobacz również: Nuż w bżuhu. Skandaliczna futuryzacja życia

W 2009 roku nakładem Iskier ukazała się także biografia Jasieńskiego autorstwa Krzysztofa Jaworskiego. Książka porządkuje fakty i ujawnia nieznane dotąd informacje z obrosłego w legendę życia poety. Biografia została parta została na niepublikowanych wcześniej materiałach pochodzących z archiwów KGB, w których przez długi czas skryta była prawda o tragicznej śmierci futurysty.