Ponad 2 tysiące książek udało się zebrać w ramach akcji „Czytając na wolność” zorganizowanej przez funkcjonariusza kwidzyńskiej Służby Więziennej. Dzięki jego staraniom nowe tytuły trafiły do biblioteki zakładu karnego w Kwidzynie.

Akcja „Czytając na wolność” rozpoczęła się 18 listopada 2016 r. z inicjatywy Jacka Muraszewskiego, funkcjonariusza działu ochrony Zakładu Karnego Kwidzyn. Jej celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności. Do akcji włączyło się kilka lokalnych instytucji, dzięki czemu zebrano łącznie 2 238 tytułów. 9 stycznia 125 książek oraz 500 czasopism trafiło do biblioteki kwidzyńskiego zakładu karnego, wśród nich m.in. beletrystyka, atlasy, słowniki i książki historyczne. W najbliższym czasie zostanie przekazana dalsza część zbioru.

Książki powinni czytać wszyscy. Czytanie rozbudza ciekawość i wyobraźnię, uczy myślenia, rozwija język i wzbogaca wiedzę oraz świadomość człowieka. Czytanie książek pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny i pomaga w procesie readaptacji. Podarowane tytuły książkowe są pełne pozytywnej energii i motywacji do zmiany. Mogą być szansą na zmianę postrzegania i postępowania. To właśnie resocjalizacja, czyli zmiana, jest najistotniejszym z punktu widzenia podmiotowości człowieka zadaniem czy też sensem oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych. Jestem głęboko przekonany, iż m.in. dzięki zebranym książkom uzyskamy doskonałe narzędzie w tym kontekście – podsumowuje Jacek Muraszewski, inicjator akcji „Czytając na wolność”.

Fot. Anna Orzechowska-Winnicka

Księgozbiory zakładu karnego w Kwidzynie cieszą się dużym powodzeniem. Początkowo myślałem, że najlepsza książka dla osadzonego to literatura lekka, łatwa i przyjemna. Tymczasem osadzeni za kratą więzienną cenią sobie Dostojewskiego, Tołstoja, Marqueza i Sienkiewicza. Mierzą się również z książkami o teologii, filozofii, historii i religii. Niektórzy z osadzonych mówili mi, że nadeszła pora na czytanie nielekkich książek, bo lekkie były na wolności. W czytanej literaturze szukają odpowiedzi oraz własnych doświadczeń. Czytają również kryminały i komiksy – mówi kpt. Karol Bylczyński, wychowawca działu penitencjarnego, który sprawuje pieczę nad biblioteką ZK Kwidzyn.

Wszystkie zebrane książki mają posłużyć funkcjonariuszom ZK Kwidzyn do przeprowadzenia programu resocjalizacji w zakresie kształtowania umiejętności poznawczych osadzonych. Zebrane w ramach akcji tytuły zostaną wykorzystane również do zorganizowania w kwietniu Światowego Dnia Książki.

Źródło: www.sw.gov.pl. Tekst i zdjęcia: Anna Orzechowska-Winnicka