24 marca Biblioteka Narodowa opublikowała wstępne wyniki corocznego raportu o stanie czytelnictwa w Polsce. „Główne wskaźniki pozostają bez zmian” – czytamy w komentarzu opublikowanym przez autorów badania.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2018 roku, lekturę przynajmniej jednej książki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zadeklarowało 37% respondentów. Odnotowany spadek o jeden punkt procentowy (w porównaniu do ubiegłego roku) mieści się w marginesie błędu pomiaru. Oznacza to, że podstawowe wskaźniki czytelnictwa – mimo jednoprocentowej różnicy wyniku – są stabilne i nie zmieniły się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Podobnie jak w roku ubiegłym 9% Polaków zadeklarowało lekturę co najmniej 7 (i więcej) książek w ciągu roku.

Źródło: bn.org.pl

We wstępnych wynikach raportu opublikowano także m.in. dane na temat źródła czytanych książek. W 2018 roku wzrosło znaczenie zakupów książkowych i nowości wydawniczych. Coraz częściej czytelnicy są skłonni kupić interesujące ich książki zamiast czekać aż przeczytają je znajomi lub sięgać po starsze tytuły obecne w domowych księgozbiorach. 38% respondentów (wzrost o 4%) deklaruje, że kupuje czytane przez siebie książki. Tylko 16% badanych jako źródło lektury wskazuje bibliotekę publiczną.

Źródło: bn.org.pl

Coroczne badanie Biblioteki Narodowej zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2018 roku przez firmę Kantar Public na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 2076 respondentów w wieku co najmniej 15 lat metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz na celowej próbie 1660 czytelników książek metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wstępne wyniki raportu wraz z komentarzem są dostępne tutaj.

Źródło: bn.org.pl