„Witkacy!”, pierwsze polskie pismo naukowo-artystyczne poświęcone twórczości i osobie Stanisława Ignacego Witkiewicza, nie otrzymało dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 30 maja twórcy periodyku zbierają pieniądze na wydanie czwartego numeru półrocznika. Zbiórkę można wesprzeć w serwisie crowdfundingowym PolakPotrafi.pl.

Uważamy, że mimo, że mają miejsce kolejne inscenizacje dramatów, publikowane są tłumaczenia i organizowane wystawy, to utrzymanie Witkacego w krajowym i światowym obiegu kultury wymaga stałych długoterminowych i systematycznych działań – czytamy na stronie zbiórki.

Pismo „Witkacy!” ma różnorodną tematykę. Na jego łamach publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym, jak również eseje inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego, a także oryginalne teksty literackie i reprodukcje prac plastycznych. W trzech pierwszych numerach pisma, obok tekstów stricte naukowych, zawarto teksty biograficzne, krytyczne o teatrze, literaturze i sztuce, historyczne, sprawozdania z wystaw i konferencji, wywiady z tłumaczami i osobami inspirującymi się twórczością Witkacego.

Wydawcą czasopisma jest fundacja Instytut Witkacego, który z własnych środków i dzięki społecznemu wkładowi pracy zespołu redakcyjnego opublikował pierwsze trzy numery „Witkacego!”. Wydanie kolejnego numeru, który jest już gotowy do druku, wymaga jednak obecnie wsparcia finansowego. Do włączenia się do zbiórki Instytut zachęca wszystkich czytelników, witkacologów i witkacofilów.

Zebrana kwota 16 000 zł pozwoli pokryć koszty wysokiej jakości druku kolorowego i dystrybucji bieżącego numeru pisma o objętości 224 strony w nakładzie 500 egzemplarzy. W przypadku gdyby udało się więcej środków, zostaną one wykorzystane na przygotowanie i wydanie kolejnego numeru „Witkacego!” (nr 5, 2/2018) planowanego na początek grudnia 2018 roku.

Źródło: Instytut Witkacego