Poeci wspierają strajk nauczycieli. W trakcie ogólnopolskiego protestu czasopismo Praktyka Teoretyczna wydało Jednodniówkę nauczycielską. Na jej łamach znalazły się wiersze Tomasza Bąka, Ilony Witkowskiej, Zuzanny Weretczuk, Macieja Topolskiego i Charlesa Bernsteina.

Wśród głosów poparcia dla strajku nauczycieli nie mogło zabraknąć głosu poetów, zebranego w formie jednodniówki. To wyraz solidarności z walczącymi oraz zachęta do namysłu nad związkami szkoły i sztuki oporu – piszą inicjatorzy publikacji.

Na łamach Jednodniówki ukazało się pięć utworów poetyckich: fragment Poematu dla dzieci Tomasza Bąka, nastolatki mego serca Zuzanny Weretczuk, na lekcjach matematyki zwykłam rysować Ilony Witkowskiej, O nauczaniu Macieja Topolskiego, Strajkuj! Charlesa Bernsteina w przekładzie (i remiksie) Pawła Kaczmarskiego.

Układ typograficzny Jednodniówki nauczycielskiej nawiązuje do międzywojennych i wcześniejszych druków okolicznościowych, w szczególności do inicjatyw uczniowskich i studenckich, które wyróżniały się minimalizmem i dużą ilością światła na arkuszu. Za wzór dla liternictwa w nagłówku posłużyła Jednodniówka stworzona w 1917 roku przez uczniów warszawskiej Szkoły Handlowej, w której redaktor zachęcał do „kształtowania charakteru”.

Cyfrowe wydanie Jednodniówki można pobrać na stronie „Praktyki Teoretycznej” (pobierz PDF). Publikacja powstała we współpracy z 8. Arkuszem „Odry”.

Źródło: praktykateoretyczna.pl