Na 25 października Wydawnictwo Universitas zaplanowało premierę specjalnego tomu wierszy Bolesława Leśmiana. Oprócz poezji w książce znajdą się komentarze najwybitniejszych polskich leśmianologów i literaturoznawców. 

Specjalne wydanie tomu poetyckiego ukazuje się w 80. rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin poety. Już tytuł tomiku — „Lecz nie było już świata” Miłość i śmierć. Wiersze Bolesława Leśmiana — wskazuje na tematykę zamieszczonych utworów – znajdą się w nim 34 wiersze poświęcone tematyce miłości i śmierci.

„Poezja Leśmiana stawia pytania najbardziej fundamentalne. Dotyczą one istoty Boga, Miłości, Śmierci, Niebytu i Zaświatów. Dla twórcy Dwojga ludzieńków granice pomiędzy tymi pojęciami nie istnieją” – pisze we wstępie do książki Andrzej Nowakowski, który czuwał nad redakcją tomu.

Oprócz poezji w książce znajdą się komentarze najwybitniejszych polskich leśmianologów i literaturoznawców. W tomie znajdziemy wypowiedzi Anny Czabanowskiej-Wróbel, Michała Głowińskiego, Adama Zagajewskiego, Mariana Stali, Michała Pawła Markowskiego, Elizy Kąckiej oraz Władysława Stróżewskiego.  

Integralną część tomiku stanowią fotograficzne komentarze wykonane przez Andrzeja Nowakowskiego. Słowo poety, refleksja badaczy oraz fotografie tworzą spójną opowieść o poezji Leśmiana.

Źródło: informacja prasowa wydawcy