W warszawskim Muzeum Literatury będzie można zobaczyć unikatowe rękopisy Juliusza Słowackiego. Na specjalnej wystawie organizowanej w trakcie Nocy Muzeów pojawi się m.in. fragment Króla-Ducha czy Beniowskiego.

Duch mój odpowie… – tak brzmi hasło specjalnej wystawy organizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z okazji 210. rocznicy urodzin i 170. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego.

18 maja, podczas warszawskiej Nocy Muzeów, w siedzibie instytucji na Rynku Starego Miasta będzie można zobaczyć aż pięć unikatowych rękopisów poety. To perełki, swoiste skarby pochodzące ze zbiorów muzeum – czytamy na stronie placówki.

Na ekspozycji zobaczymy dziewiętnastowieczne skarby literatury polskiej, wśród nich m.in. kartę z poematu Beniowskiego, Uspokojenie, fragment poematu Król-Duch, życiorys spisany przez samego Słowoackiego, a także Tam byli kędy śnieżnych gór błyszczą korony ze sztambucha Marii Wodzińskiej.

Dopełnieniem pokazu rękopisów będą portrety Juliusza Słowackiego oraz pierwsze wydania jego utworów.

Specjalny program wydarzeń z okazji Nocy Muzeów został zaplanowany także w oddziałach ML: Muzeum Marii Dąbrowskiej, Muzeum Władysława Broniewskiego oraz Muzeum Andrzeja Struga. Więcej informacji o wydarzeniach na stronie www.muzeumliteratury.pl.

Źródło: Muzeum Literatury