Przygody Pana Pinzla Rudego, czyli nieukończona „powieść fantastyczna” Krzysztofa Baczyńskiego, została wydana przez Muzeum Literatury w Warszawie. Nieznany do tej pory rękopis został odnaleziony w archiwum przyjaciela poety przechowywanym w stołecznej instytucji.

Stary, zielony zeszyt, z odręcznym rysunkiem mężczyzny z jamnikiem i globusem na okładce, wiele lat leżał w zbiorze rękopisów Jerzego Kamila Weintrauba – poety, przyjaciela Krzysztofa K. Baczyńskiego. Odkrycie, że jest to jednak nieznane dzieło Baczyńskiego przyszło nagle. O tematyce młodzieńczej powieści autora Elegii… [o chłopcu polskim] pisze we wstępie książki Małgorzata Wichowska:

Ze wspomnień szkolnych kolegów Baczyńskiego wynika, że nie należał on do prymusów, miał problemy z matematyką, doceniano jednak jego talent do „kawałów”. Fantastycznie naśladował profesorów […] i z zacięciem satyrycznym redagował własny dział w klasowym pisemku […].

Pan Pinzel, profesor geografii w powiatowym mieście Kulków, bohater „powieści fantastycznej” […] zdecydowanie może dołączyć do grona karykaturalnie przedstawionych nauczycieli znanych chociażby z Ferdydurke czy Wspomnień niebieskiego mundurka. Na uwagę i uśmiech czytelnika zasługuje zwłaszcza jego wykład o „faunie i florze Australii” oraz niedoszłym „poświęceniu obywatelskim” kangura, który chciał służyć na wojnie…

Czytaj również: Fatalna wpadka urzędników. Pomylili Baczyńskiego ze Stalinem

Książka ukazała się jako drugi tom serii „Biblioteka Muzeum Literatury”, w której publikowane są utwory literackie ze zbiorów Działu Rękopisów Muzeum w zestawieniu z podobizną autografu.

Książkę można kupić w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Źródło: muzeumliteratury.pl