Flora odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu przestrzeni w powieściach Elizy Orzeszkowej. Album florystyczny, którego karty prezentujemy w galerii, jest jednym z wielu opracowanych przez autorkę Nad Niemnem. Powstał w 1890 r. jako charytatywny dar na rzecz ubogich mieszkańców Galicji cierpiących klęskę nieurodzaju i głodu. W 1894 r. zielnik Orzeszkowej został uhonorowany złotym medalem na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie. Po ponad 130 latach od powstania album ukaże się w wersji książkowej wraz z opracowaniem, nad którym pracuje Wydawnictwo Ossolineum. Premiera w marcu 2018 roku. 

Botaniczne pasje Elizy Orzeszkowej mają bezpośredni związek z jej twórczością literacką. Pisarka studiowała botanikę ludową na potrzeby m.in. Nad Niemnem (1887), Tytana, fauna i nimfy, Wśród kwiatów (1895), Przed własnym progiem (1899), Wesela Wiesiołka (1900), Niepoprawnego (1900), Po co? (1901) czy Znad Willi i Niemna (1906).

Florystyczne albumy, z uwagi na ich wyjątkowe walory artystyczne, estetyczne stanowiły swego rodzaju ukoronowanie rozlicznych, jak je nazwała „robót kwiatowych”, którymi się szczyciła i w których wytwarzaniu osiągnęła znawstwo i biegłość. Surowcowym zapleczem tych prac były łąki i pola na przestrzeni 5–7 mil wokół wsi Miniewicze i Poniemuń, do których w latach 1878–1896 wyjeżdżała na cztery wakacyjne miesiące, wraz ze swym „najbliższym sztabem” oraz pieskiem Turkiem i kotką Baśką (Magdalena Jonca we wstępie do albumu).

Józef Bachórz pisał o Nad Niemnem: „ze spojrzeń w przestworza i z pilnego przypatrywania się ziemi, z rozglądania się pośród krzewin i drzew, zbóż, traw i kwiatów […] wyłania się pochwała krainy przyjaznej wszelkiemu życiu i życia pełnej”.