2 września rozpocznie się festiwal Opętani Literaturą. Jak co roku poprzedzi on wręczenie Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Wydarzeniom patronuje Rita Gombrowicz, która z tej okazji przyjedzie do Radomia.

W tym roku organizatorzy festiwalu włączą się w akcję narodowego czytania Sienkiewicza. Lektura Quo vadis będzie przerywana fragmentami tekstu Witolda Gombrowicza o Sienkiewiczu. Krytyczne, nierzadko ostre uwagi na jego temat przeczyta Mariusz Bonaszewski, aktor Teatru Narodowego.

Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy. Trudno też w dziejach literatury o przykład podobnego oczarowania narodu, bardziej magicznego wpływu na wyobraźnię mas. Sienkiewicz, ten magik, ten uwodziciel, wsadził nam w głowy Kmicica wraz z Wołodyjowskim oraz panem Hetmanem Wielkim i zakorkował je. Odtąd nic innego Polakowi nie mogło naprawdę się podobać, nic antysienkiewiczowskiego, nic asienkiewiczowskiego. To zaszpuntowanie naszej wyobraźni sprawiło, że wiek nasz przeżywaliśmy jak na innej planecie i niewiele z myśli współczesnej przenikało w nas (W. Gombrowicz, Dziennik).

Uczestnicy radomskiego festiwalu wezmą też udział w „biciu rekordu świata” w czytaniu Opętanych. 3 września mija 77 rocznica opublikowania w prasie warszawskiej i radomsko-kieleckiej ostatniego odcinka tej powieści, która do dziś jest nazywana przez literaturoznawców flirtem Gombrowicza z literaturą popularną. W przeddzień tej rocznicy pierwszy rozdział Opętanych przeczyta Jerzy Radziwiłowicz, wspólnie z uczestnikami tego literackiego flash moba. Rekord świata w liczbie uczestniczących w lekturze „Opętanych” na pewno zostanie ustanowiony, bo … nikt dotychczas nie podejmował takiej próby.

W programie tegorocznej edycji festiwalu znalazły się także: koncerty Mai Kleszcz, Incarnations oraz Grzegorza Turnaua; spotkanie z Ritą Gombrowicz, a także dyskusja o literaturze najnowszej, w której wezmą udział jurorzy nagrody imienia pisarza. 4 września poznamy jej laureata (więcej na temat nagrody tutaj).

Źródło: materiały prasowe organizatora