Projekt Patrimonium już działa. W cyfrowej bibliotece Polona udostępniono pierwsze 100 tysięcy obiektów z dwóch największych książnic w Polsce. Wśród zdigitalizowanych zbiorów znalazły się: rękopisy, mapy, nuty, rysunki i grafiki, a także książki z XIX i XX w.

Jednym z najciekawszych obiektów jest bogato ilustrowane pierwsze wydanie Historyi o krasnoludkach i sierotce Marysi  z 1896 r. Największą grupę zdigitalizowanych obiektów stanowią czasopisma oraz druki ulotne z XVIII-XX w., bardzo często zachowane tylko w jednym egzemplarzu. Listy obiektów planowanych do digitalizacji w projekcie „Patrimonium” udostępniane są na stronie projektu: www.bn.org.pl/patrimonium. 

Obecnie trwają prace mające na celu rozbudowę infrastruktury, która umożliwi digitalizację na jeszcze większą skalę. W sumie do 2020 r. biblioteka cyfrowa Polona zostanie wzbogacona o ponad milion nowych obiektów. Wszystkie obiekty udostępnione w ramach Patrimonium pochodzą z domeny publicznej, co umożliwia ich nieograniczone wykorzystanie, nie tylko do celów własnych czy edukacyjnych, ale także komercyjnych. 

Źródło: www.bn.org.pl