Ich droga do kanonu literatury często była wyboista. Stanisław Wyspiański stracił matkę już w wieku siedmiu lat i trafił pod opiekę bezdzietnego wujostwa. Rodzice malutkiej Marii Rodziewiczówny po zesłaniu na Syberię i powrocie do Warszawy znajdowali się w fatalnej sytuacji materialnej. W rodzinie dwóch geniuszów, Witkiewiczów, nierzadko panowały napięcia. Relacje Witkacego z ojcem Jan Błoński nazwał rodzinną psychomachią. Dla Witolda Gombrowicza dom był jednym wielkim dysonansem, rozdzierającym stale dziecięce uszy.

Wyspiański, Witkacy, Rodziewiczówna, Dąbrowska, Gombrowicz, Andrzejewski, Grochowiak. Jak wyglądali, zanim trafili pod strzechy? Galerię brzdąców z parnasu polskiego przygotowaliśmy we współpracy z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.