Wystawa Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz jest opowieścią o artyście, który wobec dramatycznych dylematów współczesności wskazuje zagrożenia i szuka drogi ocalenia. Ekspozycję można oglądać w warszawskim Muzeum Literatury do 30 czerwca 2017.

Źródłem ocalenia dla Różewicza stała się sztuka, pomogła w poszukiwaniu sensów, odbudowywaniu etycznego i metafizycznego wymiaru w świecie „bez”. Obecność dzieł wybitnych twórców (m.in. Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Andrzeja Wróblewskiego) w przestrzeni ekspozycji jest istotnym świadectwem głębokich relacji osobistych poety, który stronił od literackich środowiskowych „pułapek”.

Nasza wystawa nie ma ambicji definicyjnych, jest zaproszeniem do rozmowy i dyskusji. Jest pierwszą wystawą o takim rozmachu powstałą po śmierci poety w 2014 roku – mówi Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury

W wielowątkowej narracji ekspozycji kuratorzy sięgają do poetyckich, dramaturgicznych, prozatorskich i osobistych zapisów Tadeusza Różewicza. Pokazują część ogromnego archiwum poety – rękopisy, listy, dokumenty, fotografie. Bohaterem opowieści nie jest podmiot liryczny ani abstrakcyjne „ja”, lecz konkretny człowiek w przebiegu życia, w kontaktach z innymi.

Wystawa Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 24 listopada 2016 – 30 czerwca 2017 roku. Autorzy ekspozycji: Małgorzata Wichowska, Małgorzata Górzyńska, Witold Błażejowski.

źródło: informacje prasowe