Polot nad niskimi sferami to dodatek do człowieka Mirona, jakiego znaliśmy do tej pory. Wśród kilkuset wydanych właśnie po raz pierwszy utworów Białoszewskiego znalazły się wiersze, przekłady poetyckie i dramaty. Po kilku latach pracy redakcyjnej książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.

Polot nad niskimi sferami zawiera przede wszystkim niepublikowane wcześniej wiersze, pochodzące z rękopisów i maszynopisów autora. Mamy tutaj możliwość obcowania z nieznanymi dotąd i zaskakującymi początkami drogi twórczej poety, który ujawnia się jako autor rymowanych, pełnych młodzieńczej afektacji wierszy wojennych. Poznajemy także Białoszewskiego jako autora niezwykłego cyklu miłosnego.

Utwory nie zostały wydane z różnych powodów. Wyjątkowy, nieobecny dotąd w obrazie twórczości Białoszewskiego, wątek miłosny najpewniej autor uznał za zbyt intymny. O niepublikowaniu niektórych utworów zaważyły względy kompozycyjne, część odrzucili redaktorzy (czego dowodzą zostawione przez nich na rękopisach dopiski „autorowi żal”). Jeszcze inne zatrzymała cenzura, wreszcie część sam Białoszewski, który pisał dużo, ale był też bardzo samokrytyczny.

W zbiorze znalazły się utwory z lat 1942–1970, od pierwszych wierszy z czasów niemieckiej okupacji, poprzez utwory z czasów debiutu książkowego, późniejsze eksperymenty językowe aż po wersy, które powstały w listopadzie 1970, kiedy to Białoszewski napisał ostatnie wiersze przed kilkuletnim okresem poetyckiego milczenia. Wybór został dopełniony o wiersze drukowane w czasopismach oraz rozproszone przekłady i dramaty Białoszewskiego. Z nieznanych utworów pominięto jedynie przekreślone przez autora, niekompletne oraz wcześniejsze wersje opublikowanych później tekstów.

Kolejne niepublikowane utwory z lat 70. i początku lat 80. ukażą się w tomie czternastym Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego w drugiej połowie roku.

Miron Białoszewski, Polot nad niskimi sferami. Rozproszone i niepublikowane wiersze – przekłady poetyckie – dramaty 1942–1970, opracowanie: Maciej Byliniak, Marianna Sokołowska, premiera: marzec 2017, Państwowy Instytut Wydawniczy.

źródło: materiały prasowe