Przy ul. Żeromskiego w Radomiu stanął pomnik-stolik Witolda Gombrowicza. Rzeźba wykonana według projektu Sławomira Micka przedstawia pisarza grającego w szachy.

Od kilku lat Radom promuje twórczość Witolda Gombrowicza. To tam organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. W Radomiu przyznawana jest także Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza dla najlepszego debiutu roku.

Pomnik pisarza stanął na podstawie konkursu rozstrzygniętego przez władze miasta we wrześniu 2017 roku. Komisja konkursowa wybrała rzeźbę według projektu Sławomira Micka. Jak napisano w uzasadnieniu, przedstawiona praca prezentuje wysoką wartość artystyczną, a także najlepiej, spośród złożonych prac spełnia założenia programowe i inne wytyczne dot. m.in. oryginalności odpowiadającej gombrowiczowskim zmaganiom z formą oraz nawiązań do twórczości pisarza.

Pisarz bywał w Radomiu wielokrotnie w latach 1924-1939 podczas pobytów we Wsoli położonej nieopodal miasta. W niewielkiej podradomskiej miejscowości znajduje się dziś muzeum Gombrowicza. To tam przygotowywał się do egzaminów, odpoczywał, uprawiał sport, a także pisał, m.in. swój debiut literacki „Pamiętnik z okresu dojrzewania” oraz fragmenty „Ferdydurke”.

Źródło, fot.: radom.pl