Państwowy Instytut Wydawniczy zapowiada kolejny tom opowiadań Franza Kafki. Prozy utajone, zbiór nieznanych próz, zapisków i fragmentów dzienników pisarza, ukaże się 23 maja. Książka będzie dostępna na stoisku oficyny podczas Warszawskich Targów Książki.

Przygotowany przez Łukasza Musiała (i w jego przekładzie) zbiór Prozy utajone to kontynuacja Opowieści i przypowieści, bestsellerowego tomu opowiadań Kafki wydanego przez PIW w 2016 roku. Nowa książka prezentuje mniej znane i nieznane polskiemu czytelnikowi fragmenty prozatorskie pisarza: fragmenty Dzienników, krótkie prozy oraz opublikowane w całości zapiski z tzw. Konwolutu 1920, m.in. dwanaście opowiadań i miniatur znanych z wcześniejszych przekładów.

Pierwsza część tomu Prozy utajone to wybór tekstów napisanych przez Kafkę między 1907 a 1922 rokiem. Znajdą się tu m.in. utwory o charakterze autobiograficznym (Wśród moich kolegów szkolnych) czy reporterskim (Aeroplany w Brescii) oraz Richard i Samuel – wspólne literackie przedsięwzięcie Franza Kafki i Maxa Broda.

Druga część tomu obejmuje wybór zapisków dziennikowych powstałych między 1909 a 1923 rokiem. Lepiej mówić właśnie o „zapiskach dziennikowych” niż „dzienniku” w całym tego słowa znaczeniu, takiego bowiem, w klasycznej formie, Kafka nie prowadził, a przynajmniej nie robił tego systematycznie (…) zapiski dziennikowe niekiedy służyły Kafce także jako zeszyty robocze do prób literackich niepowiązanych w żaden sposób z datowanymi zapiskami dziennikowymi – czytamy w nocie edytorskiej wydania.

Część trzecia tomu to 18 zapisków zebranych po śmierci Kafki w tzw. Konwolucie 1920. Niektóre z nich Kafka przejął z wcześniejszego, powstałego w Zürau zbioru, inne zaś Max Brod wyodrębnił po śmierci pisarza, zmodyfikował i nadał im tytuły.

Prozy utajone Franza Kafki ukażą się w przekładzie Łukasza Musiała w serii Proza światowa. Premiera książki 23 maja 2019.

Źródło: PIW