Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu poparła w środę projekt uchwały ustanawiającej rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Oddano w niej hołd „jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku” w związku z przypadającą na przyszły rok 20. rocznicą jego śmierci.

Komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta pod koniec września, przyjmując do dalszych prac projekt uchwały autorstwa Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

„W panteonie polskich pisarzy, poetów, twórców kultury mamy bardzo wiele znakomitych umysłów, osób niezwykle wrażliwych na polskie dzieje, piękno języka. Ale jest kilka postaci niezwykłych, bezdyskusyjnych i do nich na pewno należy Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych polskich, europejskich i światowych twórców, myślicieli. Co jest niezwykłe w jego poezji to otwarcie na myśl filozoficzną, nie tylko na język polski. Chcemy uczcić 20. rocznicę śmierci Herberta przypadającą w 2018 r.” – powiedział na posiedzeniu komisji Makowski.

Przypomniał, że Biblioteka przed 10 laty kupiła archiwum Herberta „ratując je przed wywiezieniem do USA”. „Cieszymy się, bo dzięki temu polscy badacze mogą korzystać na bieżąco z tego przebogatego archiwum, które może być źródłem inspiracji, przedmiotem badań. Dwa lata po zakupie opublikowaliśmy jego inwentarz zatem jest w pełni dostępne. Budujemy i na twórczości Herberta i na jego wyobraźni, ale także doświadczeniu życiowym także naszą wyobraźnię świata. W związku z tym Biblioteka Narodowa zwróciła się do Sejmu RP po uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury o ogłoszenie roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta” – mówił dyrektor.

W projekcie przypomniano, że 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta – „jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd”.„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” – napisano w projekcie uchwały.

Źródło: rynek-ksiazki.pl