Coraz mniej literatury romansowo-obyczajowej, więcej fantastyki, komiksów, książek dla dzieci oraz tomików poetyckich. W 2016 roku wydano w Polsce 34 235 książek. To rekordowy od lat wynik – czytamy w najnowszym tomie „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”.

W kwietniu Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa (więcej na ten temat tutaj). Jak wynika z najnowszych badań, w 2016 roku jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Polaków, pozostałe 63% ani jednej. Kilka dni temu ukazał się nowy tom „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”, który prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w 2016 roku.

W publikacji zostały uwzględnione książki wydane na terenie Polski. Podstawą prezentowanych w roczniku wyników są otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które − zgodnie z obowiązującymi przepisami − wydawcy muszą przekazać Narodowej Książnicy. W 2016 było ich więcej niż w roku ubiegłym:

Liczba tytułów opublikowanych w Polsce w roku 2016 osiągnęła rekordową wartość 34 235 pozycji. Jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2015, a zważywszy, że podobny wzrost odnotowaliśmy także przed rokiem, można uznać za potwierdzone wysunięte rok wcześniej przypuszczenie, iż przemiany w liczbie publikowanych w Polsce tytułów powróciły do obowiązującego od dwóch dekad trendu wzrostowego, a spadki z lat 2013–2014 można potraktować jako chwilowe jego zaburzenie (fragment „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”).

W ubiegłym roku w księgarniach pojawiło się więcej komiksów i powieści fantastycznych, książek dla dzieci i literatury dla młodzieży, a także publikacji naukowych i dokumentalnych. Wzrost odnotowano także wśród książek religijnych i tomików poetyckich. Ubyło za to powieści sensacyjno-kryminalnych i romansowo-obyczajowych, publikacji fachowych oraz albumów i książek artystycznych:

Wzrost liczby tytułów w Polsce w roku 2016 w największej mierze można przypisać zwiększającej się liczbie książek literackich. Całość zbioru utworów literackich była w roku 2016 większa o około 600 pozycji niż rok wcześniej (…) W przypadku niektórych kategorii literackich pojawił się wzrost liczby publikowanych pozycji, podczas gdy w innych ich liczba się zmniejszyła. Spadki dotknęły dwóch odmian literatury popularnej: szczególnie spektakularny dotyczył literatury romansowo-obyczajowej, a mniejszy – literatury sensacyjno-kryminalnej. 

Wśród nowości wydawniczych 2016 roku przybyło powieści fantastycznych i komiksów. Ten trend w Polsce utrzymuje się już od kilku lat:

Odmiany literatury, które w roku 2016 wzbogaciły się o znaczną liczbę tytułów, to książki dla dzieci, literatura dla młodzieży, literatura fantastyczna i komiksy, a w skromnym stopniu także literatura piękna. W przypadku literatury fantastycznej i komiksów mamy do czynienia z kontynuacją dotychczasowego trendu. Liczba tytułów powieści fantastycznych w ostatnich latach przyrastała w bardzo szybkim tempie (o 50% w ciągu trzech lat), a liczba komiksów – w tempie wręcz dynamicznym (trzykrotny wzrost w ciągu trzech lat).

Podobnie jak w zeszłym roku „Ruch Wydawniczy w Liczbach” został podzielony na dwie części i opublikowany w osobnych zeszytach – pierwszy z nich obejmuje informacje statystyczne i ich interpretacje dotyczące książek, drugi (który jeszcze się nie ukazał) – periodyków. Publikacje Biblioteki można pobrać na stronie ksiegarnia.bn.org.pl.

źródło: bn.org.pl