Do 5 listopada we Wrocławiu można zwiedzać wystawę Inne strony rękopisu Pana Tadeusza, na której zaprezentowano wszystkie zachowane karty brudnopisu i czystopisu poematu Adama Mickiewicza.

18 zachowanych kart wraz z manuskryptem „dzikowskim” oraz rękopis Objaśnień poematu Adama Mickiewicza można oglądać jeszcze przez półtora tygodnia we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza. Wystawa Inne strony rękopisu „Pana Tadeusza” opowiada nie tylko o losach rękopisu, lecz ukazuje także zmiany dokonane przez samego autora w trakcie powstawania epopei.

Wystawie towarzyszą grafiki przygotowane przez ilustratorkę i tatuażystkę Annę Szejdewik (Coxie) oraz przestrzeń ze stanowiskami interaktywnymi, które mają pomóc zrozumieć proces twórczy Mickiewicza; wieszcz wielokrotnie zmieniał i poprawiał tekst poematu, co można zauważyć, porównując brudnopis, czystopis i tekst znany np. ze szkoły.

W programie towarzyszącym wystawy odbywa się wiele wydarzeń, m.in. oprowadzenie kuratorskie, warsztaty rodzinne, warsztaty z grafologiem czy zajęcia pisarskie. Została również wydana publikacja przybliżająca losy kart rękopisu wraz z ich wizerunkami, a także kopia zeszytu zawierającego czystopis Ksiąg I, II i III oraz początek Księgi IV Pana Tadeusza.

Źródło: informacja prasowa organizatora. Fot. Adriana Myśliwiec

Inwokacja „Pana Tadeusza”. Fot. Adriana Myśliwiec