Z okazji 70 rocznicy utworzenia Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ukazało się bibliofilskie wydanie książek wspomnieniowych autorstwa byłych więźniów obozu zagłady.

– W chwili, w której coraz mniej wśród nas ocalałych, naocznych świadków obozu, pokolenia powojenne na nowo muszą odkryć wielką prawdę o człowieku, zapisaną w relacjach byłych więźniów. Dziejów Auschwitz nie można sprowadzić do suchego wykładu historycznego, gdyż są one przede wszystkim sumą tragicznych, traumatycznych doświadczeń bardzo konkretnych ludzi, którzy po wojnie przyjęli za swój obowiązek podzielenie się ze światem ogromnym bólem ich obozowych przeżyć – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

Zdaniem szefowej Wydawnictwa Muezum Jadwigi Pinderskiej-Lech dziesięć publikacji, które składają się na to bibliofilskie wydanie, to dziesięć różnych, odmiennych perspektyw widzenia Auschwitz. – Autorzy różnią się między sobą wszystkim: wiekiem, a w związku z tym i bagażem doświadczeń oraz formacją intelektualną, narodowością, a przede wszystkim losami obozowymi – powiedziała szefowa Wydawnictwa Muzeum Jadwiga Pinderska-Lech.

Są wśród nich zarówno Żydzi skazani na Zagładę i cudem ocaleni, jak: Halina Birenbaum, Primo Levi, Miklós Nyiszli czy Elie Wiesel, jak i nie-Żydzi, aresztowani przede wszystkim za działalność w ruchu oporu, jak: Charlotte Delbo, Adolf Gawalewicz, Wiesław Kielar, Hermann Langbein i Seweryna Szmaglewska. Całości dopełniają wspomnienia polskiego księdza katolickiego, Adama Ziemby.

– Wszystkie te historie pojedynczych osób doskonale pokazują złożoność historii Auschwitz: jako ośrodka Zagłady europejskich Żydów, ale również obozu pracy i miejsca, w którym na różne sposoby, uporczywie i wciąż więźniowie walczyli nie tylko o przetrwanie, ale również o zachowanie ludzkiej godności. Te książki są jak elementy układanki, z których każdy dorzuca istotne informacje do oglądu całości. Układanki, która tak naprawdę nigdy nie zostanie dokończona – podkreśliła Jadwiga Pinderska-Lech.

Publikacja dostępna jest w językach polskim i angielskim.

Źródło: informacja prasowa