W drugiej połowie maja w serii Biblioteki Poetyckiej Wydawnictwa a5 ukaże się tom Wierszy wybranych Zbigniewa Herberta. Do książki pod redakcją Ryszarda Krynickiego zostanie dołączona płyta z archiwalnym, niepublikowanym do tej pory nagraniem poety podczas wieczoru autorskiego, który odbył się w grudniu 1984 roku w Poznaniu.

W tomie znajdą się utwory tworzące kanon poezji autora Przesłania Pana Cogito, a także utwory zamieszczone w Utworach rozproszonych. Rekonesansie, gdzie zgromadzono wiersze niedrukowane w tomach lub odczytane z rękopisów.

Niezwykle cennym elementem publikacji jest płyta z archiwalnym i dotąd niepublikowanym nagraniem Zbigniewa Herberta czytającego i komentującego wiersze podczas dwóch wieczorów autorskich (pierwszy z nich miał miejsce na polonistyce, drugi w kościele oo. Dominikanów) 11 grudnia 1984 roku w Poznaniu. Na płycie usłyszymy ponad dwadzieścia wierszy w autorskiej interpretacji poety (m.in. Kamyk, Wyspa, Zimowy ogród, Pan Cogito szuka rady, Potęga smaku i Tarnina).

W czasie spotkania ze studentami, prowadzonego przez Egona Naganowskiego, Herbert daje się ponieść atmosferze swobodnej rozmowy, żartuje, bierze udział w dyskusji i odpowiada na pytania z sali. Mówi o tłumaczeniach, o poezji Miłosza, o warsztacie twórczym i przede wszystkim o Bogu – jedyny raz w publicznych wystąpieniach.

Trwające 80 minut nagranie jest niezwykłym i bardzo rzadkim dokumentem – ciekawym dla zwykłego czytelnika poezji i dla wielbiciela Herberta. Przypomniana atmosferę tamtego czasu (co samo w sobie jest ważną lekcją historii), ale także – i przede wszystkim – rolę, jaką poezja Herberta odegrał w okresie stanu wojennego i w latach, które po nim nastąpiły.

źródło: materiały prasowe