Wydawnictwo Ossolineum zapowiada kolejne książki w słynnej serii Biblioteka Narodowa. Do końca tego roku ukażą się dwa tomy: obszerny wybór wierszy Federico Garcii Lorki oraz dramaty Cypriana Norwida.

W czerwcu tego roku do księgarń trafią Wiersze i wykłady Federico Garcii Lorki w opracowaniu Justyny Ziarkowskiej. Tom w serii Biblioteka Narodowa to najobszerniejszy dotąd wybór wierszy legendarnego hiszpańskiego poety. Ukazują się one w znakomitych przekładach, uzupełnionych na potrzeby wydania przez tłumacza Marcina Kurka. Po raz pierwszy w Polsce w jednej publikacji znalazły się tu tłumaczenia próz poetyckich, przekład całej książki Poeta w Nowym Jorku czy wykładu o duende.

Na jesień natomiast Wydawnictwo Ossolineum zapowiada dramaty Cypriana Norwida. AktorZa kulisami – TyrtejPierścień Wielkiej-DamyKleopatra i Cezar – w nowej „beence” ukażą się cztery sztuki, które nie zostały opublikowane za życia Norwida. Mimo że większość tekstów przetrwała do naszych czasów ze znacznymi uszkodzeniami, to edycja Biblioteki Narodowej podaje je w formie możliwie wiernej zamierzeniom autora i najbardziej czytelnej. Opracowania dramatów Norwida podjął się Kazimierz Braun, który od lat badał twórczość dramatyczną poety oraz wyreżyserował w teatrach i w telewizji wszystkie zawarte w tomie sztuki.

Biblioteka Narodowa to najstarsza seria wydawnicza w Polsce. Istnieje od 1919 roku, a od 1933 roku jej właścicielem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W 2013 roku patronat nad serią objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktorem serii jest prof. Stanisław Bereś.

Wszystkie nowe tytuły w serii Biblioteka Narodowa ukazują się także w wersjach cyfrowych jako e-book.

Źródło: katalog wydawniczy Ossolineum