Warszawą napisał Złego. W Paryżu, podczas pobytu na studiach, wymyślił siebie. Za Frankfurtem tęsknił z powodu parówek. W Nowym Jorku wszystko wydawało mu się większe i lepsze. Wierzył, że amerykańskie ulice wybrukowano wolnością i możliwościami. Po Nowym Orleanie spacerował z wypiekami na twarzy – tak, jakby jeszcze raz pisał U brzegów jazzu.

13 miast i kilkaset miejsc. Ulice, zaułki, mieszkania, kina, bary i zajezdnie – tak wygląda wirtualna mapa Warszawy i świata Leopolda Tyrmanda, która kilka dni temu została uruchomiana na stronie topo-grafie.uw.edu.pl. To kolejna odsłona projektu Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura przygotowanego przez Pracownię Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej ten sam zespół opracował interaktywne mapy Warszawy Mirona Białoszewskiego oraz Marka Hłaski.

Celem projektu Topo-Grafie realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest zastosowanie metody topograficznej do analizy utworów literackich pisarzy, których życie i twórczość były nierozerwalnie związane z przestrzenią Warszawy drugiej połowy XX wieku. Multimedialne mapy uwzględniają nie tylko ślady literackie i miejsca pamięci, lecz także recepcję twórczości danego autora, legendy czy wydarzenia kulturalne organizowane w związku z miejskim zakorzenieniem twórcy.

Po Hłasce, Białoszewskim i Tyrmandzie Pracownia Studiów Miejskich przygotuje podobną „geobiografię” Tadeusza Konwickiego.

Źródło: topo-grafie.uw.edu.pl. Fot. Wikimedia.org