Poezja Miasta to hasło 10 edycji Festiwalu Miasto Poezji w Lublinie. Przez dekadę wydarzenie to stało się ważną przestrzenią do rozmów o poezji i spotkań z poetami. W tym roku w Lublinie pojawią się m.in. Jacek Podsiadło, Ryszard Krynicki, Konrad Góra, Marcin Sendecki czy Agnieszka Wolny-Hamkało.

Miejscami spotkań i działań poetyckich na czas festiwalu od lat stają się uniwersytety, biblioteki, domy kultury, ulice, place, przystanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Istotnymi przestrzeniami festiwalu są Dom Słów i Żmigród. To tam odbywają się spotkania z młodym pokoleniem poetów, tam też swoje miejsce ma Małe Miasto Poezji.

Gośćmi 10 edycji festiwalu będą między innymi: Ryszard Krynicki, Jacek Podsiadło, Joanna Mueller-Liczner, Marcin Sendecki, Agnieszka Wolny-Hamkało, Konrad Góra, Waldemar Michalski, Andrzej Titkow, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Joanna Żabnicka, Janusz Drzewucki, Karol Maliszewski i wiele poetek i poetów tu niewymienionych.

Co roku organizatorzy wydarzenia wydają kolejne tomy poetyckie w dwóch seriach: Poeci Lublina (wybór współczesnych poetów związanych z miastem) oraz Biblioteka Zapomnianych Poetów (przywraca pamięć o tych, których wiersze niesłusznie zniknęły z literackiego krwiobiegu). Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz, a już siedmiokrotnie przyznana nagroda Miasta Poezji nosi nazwę Kamień – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Tradycją Festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. Po każdym festiwalu pozostaje mural z wierszem – jasny ślad poezji na tkance miasta.

Festiwal zamyka slam – szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Tegoroczna edycja Miasta Poezji potrwa od 31 maja do 2 czerwca 2017. 

źródło: materiały prasowe