W ogłoszonym przez Sejm RP Roku Zbigniewa Herberta Program 2 Polskiego Radia zaprezentuje cały dorobek poety – począwszy od debiutanckiego tomiku „Struna światła”, poprzez prozę poetycką, aż do wierszy z ostatniego tomu „Epilog burzy”.

Od marca do końca grudnia 2018 roku na antenie radiowej Dwójki usłyszymy cykl „Herbert w Kanonie. Kanon Herberta”. Codziennie od poniedziałku do piątku ok. godz. 12.10 zostaną wyemitowane nagrania wierszy Zbigniewa Herberta w wykonaniu autora lub w interpretacji polskich aktorów.

Zobacz również: Sejm przyjął uchwałę: Rok Herberta w 2018 roku

W audycjach zostaną wykorzystane m.in. archiwalne nagrania Polskiego Radia – m.in. Zbigniewa Zapasiewicza, Gustawa Holoubka czy Jerzego Kamasa. Na potrzeby cyklu przygotowanego z okazji Roku Zbigniewa Herberta radiowa Dwójka nagra niektóre wiersze autora „Pana Cogito” po raz pierwszy. Łącznie do końca roku usłyszymy około 400 utworów – od wierszy z tomu „Struna światła” z 1956 roku, po ostatnie utwory poetyckie Zbigniewa Herberta z tomu „Epilog burzy” z 1998 roku.

Rok Herberta został ustanowiony przez Sejm RP w związku z przypadającą w 2018 roku 20 rocznicą śmierci poety. Jak napisano w uchwale parlamentu, „w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”.

Źródło: polskieradio.pl. Fot. Paweł Cieśla/Wikimedia.org